s.

blissfulness;
good fortune, happiness.

s.

Երջանկութիւն մեծ. բարեբաստութիւն. սրտի դիւր. անդորրութիւն.

Արդարեւ առաքինութիւն բարերջանկութիւն է. (Սահմ. ՟Ը։)

Ունայնանայ մարդոյ բարերջանկութիւն ի կենցաղս։ Յուսաս դու յԱստուած, եւ նա առաջնորդէ քեզ ի բարիս, եւ ես այնու հետեւմամբն ի բարերջանկութեան։ Սիրոյն բորբոքումն, եթէ առ Աստուած՝ բարերջանկութեամբ, եւ եթէ յախտս՝ թշուառութեամբ. (Լմբ. ժղ.։ Լմբ. առակ. եւ այլն. ստէպ։)

Եւ իբր Լաւութիւն. կամ բարեմասնութիւն.

Յոլովս առ այս եւ ընդարձակ նիւթ բարերջանկութեան ի շինուած յարմարութեան գովեստի էր գտանել. (Սկեւռ. լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բարերջանկութիւն բարերջանկութիւնք
accusatif բարերջանկութիւն բարերջանկութիւնս
génitif բարերջանկութեան բարերջանկութեանց
locatif բարերջանկութեան բարերջանկութիւնս
datif բարերջանկութեան բարերջանկութեանց
ablatif բարերջանկութենէ բարերջանկութեանց
instrumental բարերջանկութեամբ բարերջանկութեամբք