ն.

ԲԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. ἁγαθύνω bonum effico Լաւացուցանել. տալ բարենալ. ի բարին փոխել. աղէկցնել.

Բարին գերազանցեալ քան զէսն եւ զոչէսն, եւ զչարն (անգամ) եւ զիւր պակասութիւն բարեցուցեալ՝ ամենեցունց փափաքելի. (Դիոն. ածայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես բարեցուցանեմ
դու բարեցուցանես
նա բարեցուցանէ
մեք բարեցուցանեմք
դուք բարեցուցանէք
նոքա բարեցուցանեն
Imparfait
ես բարեցուցանեի
դու բարեցուցանեիր
նա բարեցուցանէր
մեք բարեցուցանեաք
դուք բարեցուցանեիք
նոքա բարեցուցանեին
Aoriste
ես բարեցուցի
դու բարեցուցեր
նա բարեցոյց
մեք բարեցուցաք
դուք բարեցուցէք
նոքա բարեցուցին
Subjonctif
Présent
ես բարեցուցանիցեմ
դու բարեցուցանիցես
նա բարեցուցանիցէ
մեք բարեցուցանիցեմք
դուք բարեցուցանիցէք
նոքա բարեցուցանիցեն
Aoriste
ես բարեցուցից
դու բարեցուսցես
նա բարեցուսցէ
մեք բարեցուսցուք
դուք բարեցուսցջիք
նոքա բարեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բարեցուցաներ
դուք մի՛ բարեցուցանէք
Impératif
դու բարեցո՛
դուք բարեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու բարեցուցանիջիր
դուք բարեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու բարեցուսջի՛ր
դուք բարեցուսջի՛ք