vn.

to be angry, provoked, to storm, to rage.

չ.

ὁργίζομαι, θυμόομαι, ἁγανακτέω , παροξύνομαι irascor, indignor, furo, exacerbor Բարկ եւ սաստիկ լինել՝ վառմամբ կրից՝ մանաւանդ ի վրէժ անիրաւութեանն եղելոյ. ցասնուլ. զայրանալ. սրտմտիլ. զայրագնիլ. զչարիլ. դառնանալ. սրդողիլ.

Բարկացաւ Յակոբ, եւ կագէր ընդ լաբանու։ Իբրեւ լուաւ տէրն նորա, բարկացաւ սրտմտութեամբ։ Բարկացաւ տէր սրտմտութեամբ ի վերայ Մովսէսի։ Բարկանա՛յք, եւ մի՛ մեղանչէք։ Մի՛ բարկասցիս ծառայի քում։ Բարկացաւ տէր ողայ, կամ ի վերայ ողայ։ Զի մի՛ բարկասցի Աստուած ի բարբառ քո։ Բարկացեալ է սոցա տէր։ Միթէ գետո՞ց բարկասցիս տէր։ Ի վերայ այսր ամենայնի ո՞չ բարկանայցեմ։ Բարկացեալ էի ի վերայ ժողովրդեան իմոյ։ Բարկացաւ սրտմտութիւն իմ ի վերայ նորա.եւ այլն։

Բարկանալով ի բժշկին. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Այն՝ բարկացելոյ էր, եւ այս՝ խրատողի. (Մխ. երեմ.։)

Բարկացան նոքա ի մէնջ ի վէգ եկին. այսինքնոխացան. (՟Ա. Մակ. ՟Զ. 59։)

Բարկացաւ ի նմանէն մինչեւ յօրն դատաստանին տեառն մերոյ. (Եփր. համաբ.։)

ԲԱՐԿԱՆԱԼ. որպէս Դժուարիլ, դժկամակիլ, ստրջանալ. դժարը գալ.

Բարկացայ, զի արարի զնոսա։ Եւ լուեալ տասանցն՝ բարկացան ի վերայ երկուցն եղբարց։ Սկսան բարկանալ Յակովբայ եւ Յովհաննու.եւ այլն։

Զայրանալ, ըստ որում սաստկանալ. cf. ԲԱՐԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ, ըստ ՟Բ նշ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բարկանամ
դու բարկանաս
նա բարկանայ
մեք բարկանամք
դուք բարկանայք
նոքա բարկանան
Imparfait
ես բարկանայի
դու բարկանայիր
նա բարկանայր
մեք բարկանայաք
դուք բարկանայիք
նոքա բարկանային
Aoriste
ես բարկացայ
դու բարկացար
նա բարկացաւ
մեք բարկացաք
դուք բարկացայք
նոքա բարկացան
Subjonctif
Présent
ես բարկանայցեմ
դու բարկանայցես
նա բարկանայցէ
մեք բարկանայցեմք
դուք բարկանայցէք
նոքա բարկանայցեն
Aoriste
ես բարկացայց
դու բարկասցիս
նա բարկասցի
մեք բարկասցուք
դուք բարկասջիք
նոքա բարկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բարկանար
դուք մի՛ բարկանայք
Impératif
դու բարկացի՛ր
դուք բարկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բարկասջի՛ր
դուք բարկասջի՛ք