adj.

whose summit is very high, lofty.

adj.

Որոյ գագաթն է բարձր. բարձրակատար.

Ի բարձրագագաթանց պարսպեալ լերանց. (Խոր. ՟Ա. 11։)

Պարսպեալ իմն է բարձրագագաթն սպիտակափառ լերամբք. (Յհ. կթ.։)