cf. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԱԲԱՐ.

Բնականաբար եւ բարոյականապէս (կամ բարոյապէս) զոր կարէ տանել բնութիւն դիւին. (Կանոն.։)

Հոգեւոր տեսութիւն գրոց, զոր իմաստունքն բնակապէս եւ բարոյականապէս ասեն. (Վահր. յայտն.։)

Բայց ես եւ այլն իմն ասեմ բարոյականապէս. (Եղիշ. կան.։)