s.

capacity, ability, competence, aptness.

s.

τὸ αὑταρκή, αὑτάρκεια, ἰκανότης sufficientia, περιουσία abundantia Բաւական գոլ իրաց. չափաւորութիւն. բաւական պէտք. շատութիւն. առատութիւն.

Կշռեա՛ ինձ զարժանն բաւականութեամբ. (Առակ. լ. 8։)

Յաղագս բաւականութենէ կերակրոց. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ։)

Որպէս զի զամենայն բաւականութիւն ունիցիմք. (Ժմ.։)

Հարկաւոր բաւականութեամբ շատացելոց։ Իմաստասիրական բաւականութեամբ. (Պիտ.։)

Լիապէս բաւականութեամբ բաշխեալ ամենայնի։ Մի՛ զկամուրջ կենցաղոյս գրեսցես ինձ հանգստեան բաւականութիւն. (Նար. ՟Կ՟Ը. ՟Հ՟Ը։)

Ըստ բաւականութեան պահանջելոյ ժամուն պիտոյից. (Յհ. իմ. ատ.։)

adv.

Ուստի՝ ԲԱՒԱԿԱՆՈՒԹԵԱՄԲ, իբր մ. Բաւականաբար. հերիք. լիով.

Բաւականութեամբ ունի զկենացն տեւողութիւն. (Պիտ.։)

Բաւականութեամբ իսկ յայտ առնէ, թէ եւ այլն. (Կիւրղ. ծն.)

Յոբ բաւականութեամբ եցոյց. (Վանակ. յոբ.։)

ἰκανότης facultas Ձեռնհասն գոլ. կարողութիւն.

Բաւականութիւն մեր յԱստուծոյ է. (՟Բ. Կոր. ՟Գ. 5։)

Կեանս ընձեռել զօրէ ինքնիշխան բաւականութեամբ։ Ինքեան միայն բաւականութեամբ նորոգեաց։ Քաւեա՛ ի պարտեաց ամենակատար բաւականութիւն. (նար. ՟Ժ. ՟Հ՟Է. եւ ՟Ծ՟Բ։)

Զտաճարս աղօթիցն ըստ արժանի բաւականութեանն զարդարուն պահեսցին. (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բաւականութիւն բաւականութիւնք
accusatif բաւականութիւն բաւականութիւնս
génitif բաւականութեան բաւականութեանց
locatif բաւականութեան բաւականութիւնս
datif բաւականութեան բաւականութեանց
ablatif բաւականութենէ բաւականութեանց
instrumental բաւականութեամբ բաւականութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբաւականութիւն, ութեան

Voir tout