adj.

broken;
deject.

adj.

συντετριμμένος contritus Արմատ Բեկանելոյ. որպէս Բեկեալ, խորտակեալ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. կոտրած.

Անօթ բեկ. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։ եւ Եփր. աւետար.։)

Զկոյրն, կամ զկաղն, կամ զբեկն. (Ղեւտ. ՟Ի՟Բ. 22։)

Նմանութեամբ, Զղջացեալ, կամ խոնարհեալ.

Աղաչել բեկ սրտիւ, եւ խոնարհ ոգւով. (Նար. երգ.։)

Ասէ մարկիանոս բեկ սրտիւ, եւ ցած ձայնիւ. (Ճ. ՟Բ.։)

Նա՛ է Քրիստոսի աշակերտ, որ զգօն եւ հանդարտ է, եւ բեկ եւ խոնարհ սրտիւ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 14։) յն. հեզ. ἑπιεικής mitis

Եւ կամ Լքեալ, վհատեալ. սիրտը կոտրած.

Որք ընդունայն աշխատին, եւ բե՛կ ենսրտիւ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. ըստ ձ. ուր տպ. բեկին։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ախտաբեկ

Ակօսաբեկ

Ահաբեկ

Ահաբեկեմ, եցի

Ահաբեկիմ, եցայ

Ահաբեկութիւն, ութեան

Աղեբեկ

Աղէբեկ

Այսաբեկ

Անբեկանելի

Անձհաբեկ

Ասպարաբեկ, աց

Բարձաբեկութիւն, ութեան

Բեկանեմ, բեկի

Բեկանիմ, կայ

Բեկանուտ

Բեկար

Բեկբեկ

Բեկբեկեմ, եցի

Բեկբեկիմ, եցայ

Voir tout