s.

large stick, club, cudgel.

s.

ῤάβδος virga, ξύλον lignum, fustis Մահակ. ստուար գաւազան.

Եւ էջ առ նա բանէաս բրաւ. (՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Ա. 23։)

Ամբոխ բազում՝ սրովք եւ բրօք. (Մտթ. ՟Ի՟Զ. 47։)

Արբցէ գան սաստիկ բրօք (կամ բրովք) դալարովք. (Ագաթ.։ եւ Ճ. ՟Բ.։)

Ոչ բրաւ ջախջախեալ. (Եղիշ. դտ.։)

Բրով խաչին խորտակեմ զժանիս նորա. (Ոսկ. ի չրչրնս.։)

Հարին զնա երկոտասան բիր. (Հ=Յ. սեպտ. ՟Դ.։)

Տանջեաց բրովք զմարմինս նոցա. (անդ. Հ=Յ. սեպտ. ՟Ի՟Է.։)

Տ. ԲՐԵՐ

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբիրոն, նայ

Բիրտ

Գետնաբիր

Դաբիր, այ

Դաբիրայօրէն

Թմբիր

Հողաբիր

Voir tout