adj. adv.

of several shapes or kinds, several, many, multitudinous.

adj.

Բիւրակերպ, ազգի ազգի, բազմապատիկ. շատ կերպ.

Շինեաց ի նմա բիւրազգի գործած ապարանից. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 48։)

Ո՛րչափ ազգ իցեն ծառոց ... բազմադիմիք բիւրազգիք. (Վեցօր. ՟Ե։)

Բիւրազգի հնարք պիտոյ են, ոչ բանից, այլ՝ արդեանց. (Ոսկ. եփես.։)

adv.

Իբր Բազմապատիկ օրինակաւ.

Եւ զայլ պահ գիշերապահ շուրջ զնոքօք զգուշութեամբ բիւրազգի ածէին. (՟Գ. Մակ. ՟Ե. 3։)

Թէպէտ եւ բիւրազգի տանջեսցես. (Ճ. ՟Ա.։)