adj.

μυριόμορφος, πολύμορφος multiformis

Բազմակերպարան, եւ բազմակերպ. (բազմադիմի.)

Ճիւաղ ինչ բիւրակերպ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 28։)

Բիւրակերպ մտաւորական շարժմանցն սխալանս. (Գր. հր.։)

Ի ձայն բիւրակերպ. (Նար. տաղ.։)

Զբիւրակերպ խոցուածքս բանից յոգիս գանձեցի. (Սկեւռ. աղ.։)

Բիւրակերպ տեսիլք անքննելի տանջանացն. (Բենիկ.։)