adj.

Որ զբազում ինչ հոսէ, կամ սփռէ, ծաւալէ. առատահոս. եւ յորդեալ.

Բիւրահոս մատամբքն սերմանէր անդս բազումս. (Ոսկ. լս.։)

Հարուածեալս բիւրահոս ախտիւք. (Սկեւռ. աղ.։)