adj.

μυριετής Որ ինչ է ի բիւրաւոր ամաց հետէ, բազմամեայ. հին յոյժ.

Ոչ իբրու ասելի է տաղս բիւրամեանս, այլ ճշմարտապէս այժմ իսկ գոյացելոցս. (Պղատ. օրին. ՟Բ։)