adj.

having many branches or boughs.

adj.

Որ ունի բիւրաւոր ստեղուսն, կամ ոստս բազումս. բիւր ոստեան.

Ունի մշտածին ... բոյս բիւրաստեղունս եւ ծառս զանազանս. (Նար. մծբ.։)