չ.

ԲԼՇԱՆԱԼ. ἁναβλύνομαι obtundor Վատիլ աչաց, վատատես լինել. մթագնիլ աչաց, կամ լուսոյ աղօտանալ.

Ոչ զի բլչացան աչքն, այլ յետ ծերանալոյն բնականագոյն. քանզի ծերութեան տկարանան երեսք (այսինքն տեսութիւնք). (Փիլ. լին.։)

Ո՛չ վասն նախախնամեցելոցն անձնիշխանութեան աստուածայինն լոյս նախախնամականին լուսափայլութեան բլչանայ. (Դիոն. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես բլշանամ
դու բլշանաս
նա բլշանայ
մեք բլշանամք
դուք բլշանայք
նոքա բլշանան
Imparfait
ես բլշանայի
դու բլշանայիր
նա բլշանայր
մեք բլշանայաք
դուք բլշանայիք
նոքա բլշանային
Aoriste
ես բլշացայ
դու բլշացար
նա բլշացաւ
մեք բլշացաք
դուք բլշացայք
նոքա բլշացան
Subjonctif
Présent
ես բլշանայցեմ
դու բլշանայցես
նա բլշանայցէ
մեք բլշանայցեմք
դուք բլշանայցէք
նոքա բլշանայցեն
Aoriste
ես բլշացայց
դու բլշասցիս
նա բլշասցի
մեք բլշասցուք
դուք բլշասջիք
նոքա բլշասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ բլշանար
դուք մի՛ բլշանայք
Impératif
դու բլշացի՛ր
դուք բլշացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու բլշասջի՛ր
դուք բլշասջի՛ք