s.

dwelling, lodging, residence, abode, station.

cf. ԲՆԱԿԱՐԱՆ.

Եղեր տաճար Աստուծոյ բանին, եւ բնակետղ հոգւոյն սրբոյ. (Աթ. ի կոյսն.։)

Բնակետղ աստուածային զօրութեանն. (Անան. եկեղ։)

Ուր բնակետղն է անբաւ բիւրոց բնակելոցն ի լոյս. (Համամ առակ.։)