s.

mite, farthing, obole.

s.

λεπτόν minutus nummus Մանրագոյնն ի դրամս լումայ.

Ոչ ելանիցես անտի, մինչեւ հատուցանիցես զյետին բնիոնն. (Ղկ. ՟Ժ՟Բ. 59։)

Եւ դու զիա՞րդ կամիս, բիւր բնիոն փայտեայ կամ կապարեա՞յ գտանել, եթէ մի մարգարիտ պատուական. (Ոսկ. ես.։)

Բնիոնն այն է, որ զկշիռն շարժել կարէ. կէս գարւոյ կշռորդն. (Վրդն. աւետար.։)