adv.

naturally, originally, radically.

adv.

ի բնուստ. Ի բնէ. բնութեամբ. անդստին. ինքնին.

Զբնուստն Աստուած. (Գերմ.։)

Ի բնուստ անդուստ հրաշապէս ունի զթարգմանութիւն. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Եւ այս յայտնի է ի բնուստ. (Վանակ. յոբ.։)