vn.

to bellow, to low, to roar.

չ.

Բառաչել. գոչել ըստ արջառոց. պոռալ, պոռլալ.

Բարձրացուցեալ զձայն իւր՝ բընչէ իբրեւ զզուարակ. (Վրք. հց. ձ։)

Որթն բնչէր ուժգին գոչմամբ. (Սանահն.։)