s.

nag.

s.

ԲՈՉՈՅ կամ ԲՌՉՈՅ. Ազգ ձիոյ, կամ քուռակ ձիոյ.

Ձիոյ՝ չէզոքն (այսինքն հասարակ արուի եւ իգի,) քուռակ, բաշահատ, մատաղաձի, խեղակ, դզի, բոչոյ (ա՛յլ ձ. բռչոյ), անդրավար, փալանիկ. (Մագ. քեր. յորմէ եւ Երզն.։)