adj.

reddish, red, dyed red;
colour of blood.

adj.

Կարմրագոյն, կարմրային, կամ արիւնագոյն.

Ի նոր երանգ բոսորային՝ մածեր արիւն ի ցամաքի. (Նար. ՟Կ՟Գ։)

Թաթաւեալ ի կարմրութիւն բոսորային բղխեալ աղբերն. (Շար.։)

Ճեմ պատմուճանի բոսորայնոյ գոյն, գոյն ներկեալ արեամբ՝ աղբիւր բղխեալ կող. (Նար. տաղ յար.։)