չ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՆԱԼ. ἁρκείσθαι satis docere, satis esse Շատ համարել. հերիքանալ, բաւական լինել.

Բովանդականալ՝ հասելոյն վիճակի հանդիպմամբ, ոչ եւս եւ յամուսնութիւն գալ. (Սոկր.։)