s.

aromatics, spice;
incense;
perfume

s.

Խնկենիք առ հասարակ՝ անուշահոտք.որպէս ἅρωμα aroma.

Լինի անդ (ի հնդիկս) եւ ամենայն բովիճայք. հալուէ, փաղանգամուշկ։ Լինի ի նմա (ի տապռոբանիա) ... ակունք պատուականք, եւ բովիճայք. (Խոր. աշխարհ.։)