s.

brightness;
heat;
dark, mist;

adj.

abundant.

adj.

եւ գ. Թուի արմատ Բորբոք բառին, եւ անխտիր երեւի նշանակել զյորդութիւն հրոյ եւ ծխոյ. ուստի ծագեն Յորդաբորբ, եւ Խաւարաբորբ.

Գունդ բիւրեղ, որ գէղն կամ սպի ունի, ոչ կարէ հեղուլ բորբ շող լուսոյ. (Շիր.։)

Բորբ. խաւար։ (Հին բռ.)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բորբոս, ի

Բորբոսահամ

Բորբոսային

Բորբոսիմ, եցայ

Բորբոտեմ, եցի

Բորբոտեցուցանեմ, ուցի

Բորբորիտ

Բորբորիտոն

Բորբոք

Բորբոքախառն

Բորբոքեմ, եցի

Բորբոքեցուցանեմ, ուցի

Բորբոքիմ, եցայ

Բորբոքիչ

Բորբոքումն, ման

Դիւրաբորբոք

Ինքնաբորբոք

Լուսաբորբոք

Խաւարաբորբ

Հրաբորբ

Voir tout