adj.

mixed with flame, ardent, inflamed.

adj.

Բոցով խառնեալ. հրախառն. եւ Հրակիզօղ. տոչորիչ.

Մռայլ եւ մառախուղ բոցախառն պատեալ շուրջ զլերամբն. (ՎՐդն. ծն։ եւ Տօնակ.։)

Տապ բոցախառն. (Ոսկ. հերոդ.։)

Բոցախառն հրատք տապոյ ժամանակաց ամարայնոյ։ Բոցախառն ճառագայթք արեգական. (Վեցօր. ՟Զ. յն.) θέρος ջեր. եւ πύρωσις հրացումն։