s.

act of sending out flames.

s.

Շնչումն բոցոյ. հրացայտութիւն. հրեղէն շունչ.

Որում դողութեամբ մեծաւ սպասեն անմահականաց ահեղից լուսաբերան բոցաշնչութիւնք. այսինքն բնութիւնքն՝ որք զլոյս օրհնութեան եւ զբոց սիրոյ շնչեն. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Զողոքական բոցաշնչութիւն ձգօղ կախարդին. այսինքն զպատիր ազդմունս դիւին. (Նար. ՟Ղ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բոցաշնչութիւն բոցաշնչութիւնք
accusatif բոցաշնչութիւն բոցաշնչութիւնս
génitif բոցաշնչութեան բոցաշնչութեանց
locatif բոցաշնչութեան բոցաշնչութիւնս
datif բոցաշնչութեան բոցաշնչութեանց
ablatif բոցաշնչութենէ բոցաշնչութեանց
instrumental բոցաշնչութեամբ բոցաշնչութեամբք