adj.

de flamme, enflammé.

adj.

φλόγινος flammeus Ի բոցոյ կազմեալ, բոցանիւթ, բոցային, հրեղէն, լուսեղէն. իրօք կամ նմանութեամբ.

Բոցեղէն սրոյ շուրջանակաւ պահել զճանապարհս ծառոյն կենաց. (Ծն. ՟Գ. 24։)

Որ եւ երկին վերին՝ բոցեղէն եւ հրեղէն. (Կամրջ.։)

Բոցեղէն սուր, կամ սրով։ Եւ գրեթէ բոցեղէն յեղանակեաց ի մարմնի հողեղինի (զտաճարն լուսազարդ). (Նար.։)

Արբի զյորձանս բոցեղէն գետոց. (Բենիկ.։)

Բոցեղինաւ ցանկապատեալ սերովբէիւ։ Որ բոցեղէն սրոբէիւք շրջափակեալ պահիւր. (Զքր. կթ.։ Շար.։)

Բոցեղէնս կոչէ զնոսա (զհրեշտակս) վասն սաստկութեանն. (Եզնիկ.։)

Բոցեղէն զուարթնոցն, կամ պահապանացն (դրախտին). (Խոր. հռիփս.։ եւ Պիտ.։)

Բոցեղէն փայլմամբ. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բոցեղէն բոցեղէնք
accusatif բոցեղէն բոցեղէնս
génitif բոցեղինի բոցեղինաց
locatif բոցեղինի բոցեղէնս
datif բոցեղինի բոցեղինաց
ablatif բոցեղինէ բոցեղինաց
instrumental բոցեղինաւ բոցեղինաւք