adj.

curative;
medicinal.

adj.

Բուժիչ, բժշկիչ.

Առաքինին՝ բժիշկ է ազգիս մերում, եւ անշուշտ եւ ճշմարիտ բուժակ, չարահալած. (Փիլ. լին.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անբուժական

Բուժական

Նմանաբուժական

Ջրաբուժական

Վիրաբուժական

Voir tout