s.

ԲՈՒԼ որ եւ ՎՈՒԼ. Բառ լտ. պո՛ւլլա. որպէս Կոնդակ.

Ետ նոցա բազում շնորհս, զորս բուլն պապին ցուցանէ. (Մարթին.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զմբուլ

Սմբուլ

Voir tout