adj.

adorned with herbs or vegetables.

adj. adv.

Զգեցեալ այսինքն զարդարեալ բուսովք եւ տնկօք.

Զլեռնային եւ զդաշտային վայրս առ հասարակ բուսազգեստ եւ ծաղկազարդ դնդչեցուցանէ. (Պիտ.։)