Որպէս բորաստան ծաղկեալ.

Զբուրաստանեալ աւետարանատունկ մանկունս եկեղեցւոյ։ Իմանալի է զեկեղեցւոյ բուրաստանեալ մանկունս. (Թէոդոր. ի կոյսն.։)