s.

garden;
orchard.

s.

παράδεισος, κῆπος paradisus, hortus Տեղի՝ ուր բուրեն ի ծաղկանց եւ ի պտղոց հոտք անուշից. նոյն ընդ ձայնիս Պարտէզ՝ ծառոց եւ ծաղկանց. որ եւ ԴՐԱԽՏ. յն. բարա՛տիւսօս պ. ֆիրտէվս.

Իբրեւ զբուրաստանս առ գետովք։ Հովուել ի բուրաստանս. (Թուոց. ՟Ի՟Դ. 26։ Երգ. ՟Զ. 1։)

Որ պարտէզն է, նոյն եւ բուրաստան կոչի. (Նար. երգ.։)

Զի՞նչ է դրախտն. թաւ վայր, զոր ծաղկոց եւ բուրաստան կոչեն, ծաղկուտ վայրք, եւ բուրմունք անուշահոտ վայելմանց. (Վրդն. ծն.։)

Ազազեցան բուրաստանք ծաղկոցացն. (Եղիշ. ՟Ը։)

Յարբեցմունս բուրաստանաց եւ ծաղկոցաց. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Սաղարթացեալ բուրաստանօք. (Մագ. ՟Ծ՟Է։)

Նմանութեամբ λειμών pratum որ եւ ՄԱՐԳ.

Բուրաստան անկեալ աստեղաց բազմաց. (Պիսիդ.։)

Տնկեալ յայսմ աստուածային բուրաստանիս (հարանցն վարուց). (Վրք. հց. ՟Ա։)

ԲՈՒՐԱՍՏԱՆ ասի եւ Արուարձան քաղաքի. որպէս զյն. բրօա՛սդիօն. προάστιον suburbium

Տացեն ղեւտացւոցն քաղաքս բնակութեանց, եւ բուրաստանս շուրջ զքաղաքօք իւրեանց։ Եւ զնոսա, եւ զբուաստանս իւրեանց։ Եւ զնոսա, եւ զբուաստանս իւրեանց. (Թուոց. ՟Լ՟Է. 2։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բուրաստան բուրաստանք
accusatif բուրաստան բուրաստանս
génitif բուրաստանի բուրաստանաց
locatif բուրաստանի բուրաստանս
datif բուրաստանի բուրաստանաց
ablatif բուրաստանէ բուրաստանաց
instrumental բուրաստանաւ բուրաստանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կախաղանաբուրաստան

Կախաղանաւոր բուրաստան

Voir tout