s.

pyramid;
tower.

s.

(որ եւ յն. լտ. բիւղօս, պուռկուս. թ. պիւրճ, պուռճ, պիւրիւճ ). πύργος (իբր հրաձեւ) burgus Աշտարակ. եւ Շինուած բարձր ի նմանութիւն աշտարակի.

Ընդ բրգունսն ի կողմանսն ազովտայ. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Զ. 10։)

Զբարձրաբերձ զբուրգնն (Բաբելոնի). (Եւս. քր. ՟Ա։)

Յառաջ քան զբուրգն. (Խոր. ՟Ա. 5։)

Ի լինել նախակործանն եւ վաղասասանականն բրգան. (Նար. խչ.։)

Ել ի վերայ բարձրաւանդակ բրգան միոջ. (Ճ. ՟Ա.։)

Լերինք եւ բլուրք՝ հիմունք եւ բրգունք աշխարհի են. (Վրդն. ծն.։)

Եւ πυραμίς, -ιδος pyramis Որ եւ ՊԻՐԱՄԻԴ ասի. Կոթող բրգաձեւ հրաձեւ.

Կանգնեաց ի վերայ նորա բրգունս դէմ ընդդէմ. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ՟Գ. 28։)