s.

smell, odour;
flavour;
fumigation;
— անուշից, perfume, pleasant scent.

s.

Բուրելն, եւ բուրիլն.

Բուրմամբ անուշահոտ խնկոց. (եւ այլն. Շար.։)

Լցաւ լեառն բուրմամբ անուշահոտութեամբ. (Խոր. ՟Բ. 83։)

Բուրման անուշից։ Զբուրման կենացն բուրվառ։ Բուրմունք խնկոց։ Խնկապէս բուրմամբ։ Բուրմամբ հաւատոց։ Մահու եւ կենաց երկատեսակ բուրումն բարդեաց։ Բուրումն ինձ մահու ընդ կենաց քարոզ խառնէ. (Նար.։)

Նմանեցան խնկոց, որ նախ անուշահոտ էր, եւ յետոյ արծարծմամբն ի բուրումն (անախորժ) փոխադրեցաւ. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բուրումն բուրմունք
accusatif բուրումն բուրմունս
génitif բուրման բուրմանց
locatif բուրման բուրմունս
datif բուրման բուրմանց
ablatif բուրմանէ բուրմանց
instrumental բուրմամբ բուրմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Համբուրումն, ման

Սաստկաբուրումն, ման

Voir tout