s.

διάρροια Profluvium ventris, fluxus ventris lubricus Խանգարումն տղեաց, որպէս որովայնալուծութիւն. փորհարութիւն. եիւրէք սիւրմէսի, իսհալ.

Իբրեւ փապստական ի խռովեալ քաղաքէ ի մարմնոյն արտաքս անկեալ գարաղութիւն եւ ողորկաղութիւն հոսմամբ որովայնին. (Պղատ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գարաղութիւն գարաղութիւնք
accusatif գարաղութիւն գարաղութիւնս
génitif գարաղութեան գարաղութեանց
locatif գարաղութեան գարաղութիւնս
datif գարաղութեան գարաղութեանց
ablatif գարաղութենէ գարաղութեանց
instrumental գարաղութեամբ գարաղութեամբք