adj.

that brings spring;
that is produced in spring.

adj.

Բերօղ զգարուն, կամ յառաջ բերեալ ի գարնան. զոր օրինակ,

Գարնանաբեր ժամանակ, կամ հնչումն հարաւային հողմոյ, կամ ծաղկանոց, սաղարթ, հեղեղատ. (Լաստ. ՟Գ։ Շար.։ Լաստ. ՟Ժ։ Սկեւռ. լմբ.։ Շ. եդես.։)