adj.

stinking, fetid;

s.

stink;

adv.

stinkingly.

adj.

Ժանտահոտ. ժահահոտ. չարահոտ. գէշ հոտով, հոտած. ֆէնա գօգուլու.

Գարշահոտ պղծութիւն. (Շ. թղթ.։)

Յորմէ վիժեալ թոյնք վիշապին, եւ գարշահոտ մահաբերին. (Յիսուս որդի.։)

Փափկասէր մարդ տեսանելով զգարշահոտ ինչ՝ փախչի. (Բրսղ. մրկ.։)

s.

ԳԱՐՇԱՀՈՏ ոյ. գ. Գարշ հոտ. պէտ գօգու.

Մարթա զգարշահոտոյն յառաջագոյն ասէր. (Լծ. կոչ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գարշահոտութիւն, ութեան

Voir tout