s.

Եզր գետոյ. որ եւ ԳԵՏԱՓՆ.

Առ գետեզերբ երկրին. (Թուոց. ՟Ի՟Բ. 5։)

Առ գետեզեր ուրեմն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Հասանէր ի գետեզերն երասխայ. (Փարպ.։)

Քաղաքաց ... եւ գետեզերաց. (Պիտ.։)

առ գետեզերաւն. (Մեսր. երէց.։)