adj.

very honourable, most reverend.

adj.

ὐπερτίμιος honoratissimus, magni pretii Գերագոյն պատուոյ արժանի. նախապատիւ. յարգի. պատուականագոյն. մեծագին.

Ո՛վ գերապատիւ սիրելի. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Գերապատիւ եղեալ ի փառս հրաշակերտս. (Անան. եկեղ։)

Պանծային զգերապատիւն առնուլ ձիրս. (Պիտ.։)

Գերապատիւ լինիցի քան զտուրս անզգամաց. (Լմբ. ժող.։)