ԳԵՐԱՌԱՒԵԼ եւ ԳԵՐԱՌԱՒԵԼԵԱԼ. Առաւելեալ յոյժ. կարի մեծ. յոյժ սաստիկ.

Մարտիւրոսին լուծելոյ ի գերառաւել տանջանացն. (Ճ. ՟Ա.։)

Յաղագս գերառաւելեալ տանջանացն. (Ճ. ՟Ա.։)

Յաղագս գերառաւելեալ խոնարհութեան որդւոյ. (Պրոկղ. յայտն.։)