cf. Հանճարեղ.

adj.

incomprehensible.

adj.

ὐπέρσοφος supraquam sapiens Գերագոյն իմաստութեամբ. ամենայն հանճարով լի.

Գերիմաստ եւ ամենիմաստ պատճառն (աստուած)։ Ուսանել զգերիմաստ զճշմարտութիւն աւանդութեանս մերոյ. (Դիոն.։)

Գերիմաստիցն բանաւորաց. (Շ. հրեշտ.։)

Զգերիմաստ զմայրն իշխանին Սիւնեաց. (Յհ. կթ.։)

Գերիմաստ հանճար։ Մագ. (՟Կ՟Դ։)