adv.

tenderly.

adv.

Մարդասիրաբար. կարեկցաբար.

Գթասիրաբար զգեցաւ մարմինս. (Արիստակ. նաւակատ.։)

Զչարեալ ... ընդ այնպիսոյ աստուածամարտին մերհուժանայ գթասիրաբար վարել ազգականութեամբ. (Արծր. ՟Ա. 15։)