adj.

that produces much wine, abounding in wine.

adj.

ԳԻՆԵԲԵՐ կամ ԳԻՆԷԲԵՐ. Որ բերէ կամ զգինի. գինեւէտ. գինաւէտ.

Տաշտախիլ եղեն որթք գինէբեր այգեաց նոցա. (Եղիշ. ՟Ը։)

Անուշութեան որթք գինեբերք. (Եղիշ. երէց.։)

Որթ գինէբեր. (Նար. երգ.։)

Բազումս բազմաբերս եւ գինեբերս ի նմա տնկեաց հովիտս. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Զի գինեբեր էր գնդակն (որթոյ). (Վրդն. ծն.։)