s.

precious stone, gem, diamond;
a precious thing;
**** —, false stone, paste;
****** -**, facet.

s.

λίθος, ὁφθαλμός gemma Ակն կամ քար պատուական. գրի եւ ԳԱՒՀԱՐ, ԳՕՀԱՐ, ԳՈՒՀԱՐ. գիւհէր, կիւհէր, կէվհէր, ճէվհէր, ճէվահիր. (իտ. ճիօ՛յա. լտ. ճէ՛մմա).

Անգին գոհարօք ... ապազիոնօք. (Թղթ. դաշ.։)

Կայծ եւ կանաչ յասպիս գաւհարի։ Գաւհար մեծագին, մարգարիտ անդին. (Գանձ.։)

Առին զգանձս ոսկւոյ եւ արծաթոյ անհամարս, եւ գուհարս ականց պատուականաց. (Կաղանկտ.։)

adj.

ԳՈՀԱՐ. ա. Ազնիւ ինչ. ազնուագոյն յիրաց. աղեկը .... (զի եւ պրս. կէհվէր է գոյացականն, բուն իրն)

Գոհարք մարգարտին։ Գոհարք հալուէից. (Խոր.։)

Գոհար վարդն վառ առեալ. (Նար. տաղ.։)

Պարտէզ փակեալ՝ գաւհար շուշանին. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գոհարան

Գոհարեղէն

Voir tout