cf. Գողտր.

adj.

Փափկիկ. քաղցրիկ. ախորժելի. հեշտալի. մեղմ. կակուղիկ, անուշիկ.

Կերակուր գողտրիկ, հեշտ եւ սիրելի։ Հաճո՛յ եւ գողտրիկ է աստուծոյ։ Հեշտ եւ գողտրիկ անուն գաւառականաց՝ քոյր. (Փիլ.։)

Հում միս՝ գողտրիկ կերակուր (գազանաց). (Լծ. կոչ.։)

Գողտրիկ եւ խանդաղատական բանիւք. (Խոսր.։)

Զքաղցր սիդ եւ զգողտրիկ ի ցուրտ եւ ի ձմեռն փոխարկէ. (Վանակ. յոբ.։)

Զօրէն գողտրիկ եւ քաղցրահոս անձրեւաց. (Տօնակ.։)