s.

buffalo.

s.

որ եւ յն. բառիւ Բոբողոն ասի. βούβαλος, βούβαλις bubalus, -la;
bos vel vacca sylvestris Ազգ արջառոյ՝ յաղթանդամ, ջրասէր, հասարակօրէն սեւաստեւ, եւ գալարածոյ եղջերբք.

Զայծեամն, եւ զգոմէշ. (Օրին. ՟Ժ՟Դ. 5։)

Լինի ի գաղղիա գոմէշ սպիտակ եւ սպանօղ. (Խոր.։)

Քարշեցէք զգոմէշս ի նախիրսն. (Հ=Յ. ապր. ՟Ի՟Ե.։)

Արածէր ի վայրի իբր անասուն ընդ գոմշոց (կամ գոմիշոց, կամ գոմիշաց)։ Տեսի ջոկս գոմշաց. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։)

Զփղաց եւ զգոմիշաց ասեն. (Վրդն. ծն.։)

Իբրեւ երկու գոմէշք ծովայինք. (Ոսկիփոր.։)