adj.

fierce, bold, haughty, warlike, martial;

s.

noise, anger, crash, attack, assault.

s.

Արմատ Գոռալոյ, եւ Գոռոզի. Գոռումն. գոչումն. դղորդ. խրոխտումն. յոյզք. գրգիռ մարտի. կուռ կուռ, որոտում, կռիւ. կիւռիւլթիւ.

Մակեդոնացւոց դադարեալ գոռն. (Խոր. ՟Բ. 5։ Ասող. ՟Ա. 6։)

Դադարեցուցանել զգոռն պարսից. (Լաստ. ՟Ժ՟Ը։)

Ու՞ր Գոռակ. սա խիզախօղ ի մարտի, եւ մեծաձայն գոռս ունէր. (Մագ. ՟Ի՟Ը։)

adj.

ԳՈՌ ա. Խրոխտ. ահընկէց. բուռն դիմակաց.

Այր գոռ պատերազմաւ էր. (՟Բ. Թագ. ՟Ը. 10։)

Նա էր այր ժանդ եւ գոռ պատերազմաւ. (Ղեւոնդ. ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագոռանք

Գոռամ, ացայ, ացի

Գոռեխ, ի

Գոռեղ

Գոռոզ, աց

Գոռոզաբար

Գոռոզանամ, ացայ

Գոռոզութիւն, ութեան

Գոռոչ

Գոռութիւն, ութեան

Գոռումն, ման

Չարագոռ լինիմ

Voir tout