adj.

ἁπεργαστικός efficiens Արարողական. արարօղ. գործօղ.

Խաղաղութիւն է ամենայնի միաւորական, եւ ամենեցունց համամտութեան եւ բնակցութեան ծնողական եւ գործաւորական. (Դիոն. ածայ.։)

Կճղակաբաշխն մշտագնացութեան գործաւորական նշանակ եւ տիպ. (Մեկն. ղեւտ.։)

Առաքինութիւն՝ ունակութիւն նախայօժարական, գործաւորական բարւոյ. (Ոսկիփոր.։)