s.

assembly, session;
action;
addition, summing up;
sum, amount;
— առնուլ, to assemble;
— դնել ընդ ումեք, to fight or quarrel with some one.

s.

σύλλεξις, συλλογή, συναγωγή , συνουσία collectio, congregatio, coetus Հաւաքումն. ժողով. խումբ միահամուռ. համար բազմութեան. ճէմ, ճէմաթ. ճիւմհիւր (իսկ գիւպարէ, ջոկ. եւ շումար, համար, թիւ).

Գումարք միանձանց, կամ հայրապետաց, դասու առաքելոց։ Գումարք խմբից դասուց երջանկաց։ Առ բոլոր գումարս քրիստոնէից։ Չարին, կամ այսականացն գումարք. (Նար.։)

Սուրբ կուսանացն գումար առեալ. (Շար.։)

Գումար գումար, եւ դասս դաս վկայից. (Ագաթ.։)

Երկնաժողով գումարիցդ. (Բենիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աշխարհագումար

Բազմագումար

Գումարեմ, եցի

Գումարիմ, եցայ

Գումարութիւն, ութեան

Գումարումն, ման

Գումարտ

Գումարտակ, աց

Գումարտական

Գումարտակ առնեմ

Երկնագումար

Համագումար

Հոգեգումար

Հրեշտակագումար

Միագումար

Շիկագումար

Սրբագումար

Սրովբէագումար

Քրովբէագումար

Voir tout