bot. s.

scorzonera (vipers grass).

s.

ԳՌԶԻ կամ ԿՌԶԻ. Խոտ վայրի նրբատերեւ, գլխաձեւ, դողդոջուն առ բարակութեան բնոյն. ի կտրիլ տերեւոյն՝ կաթն ծորի.

Արմատ ինչ անապատին իբրեւ զգռզի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)