adj.

exciter, provoker.

adj.

Որ գրգռէ. գրգռօղ.

Դրդիչ եւ գրգռիչ։ Գրգռիչ չարեաց. (Եզնիկ.։)

Սատար, եւ գրգռիչ անօրէն իւրում չար մտածութեան. (Փարպ.։)

Յորժամ զգրգռիչսն գտանէ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Հանդերձեալ էր յանցանել առանց գրգռիչն. (Եփր. համաբ.։)